KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA ŻEGLARSKA

Cena: 490,00zł

rejs

TERMIN:
MIEJSCE:
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

ORGANIZACJA KURSU:

 • część teoretyczna - 1 dzień - (wykłady) w godz. 12.00. - 18.00.
 • część praktyczna - 2 dni (wybrany akwen).

PROGRAM KURSU:

 1. Turystyka żeglarska jako forma turystyki kwalifikowanej.
 2. Organizacja imprez turystyki żeglarskiej.
 3. Bezpieczeństwo w turystyce żeglarskiej.
 4. Rekreacja i animacja czasu wolnego.
 5. Żeglarskie trasy turystyczne w Polsce.
 6. Metodyka prowadzenia wycieczek żeglarskich.
 7. Krajoznawstwo w turystyce żeglarskiej.
 8. Prawne aspekty turystyki kwalifikowanej.

Ćwiczenia: podstawy metodyki pilotażu i przewodnictwa turystycznego, dobór komentarza i treści krajoznawczej, praca z mapą i orientacja w terenie, locja śródlądowa, prowadzenie grupy jachtów na rejsie turystycznym, manewrowanie w porcie.

CENA ZAWIERA:
- wykłady, czarter jachtów kabinowych, ubezpieczenie NNW, opłaty portowe.

UCZESTNICY KURSU OTRZYMUJĄ:
- legitymację instruktorską, zaświadczenie, certyfikat ukończenia kursu oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA:
- dojazdu, wyżywienia, opłat za korzystanie z prysznica, kosztów noclegu (poza łodzią np. namiot, hotel itd.)

WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

 • ukończony 18 rok życia,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna),
 • co najmniej średnie wykształcenie,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na aktywność fizyczną,
 • deklaracja o umiejętności pływania,
 • deklaracja posiadania umiejętności prowadzenia turystycznego (kabinowego) jachtu żaglowego lub posiadanie patentu żeglarskiego.

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd