KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA NARCIARSKA

(EGZAMIN DLA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH I SUDECKICH NA PROWADZENIE WYCIECZEK NARCIARSKICH)

Cena: 340,00 zł

NARTY

TERMIN:
MIEJSCE:

OBSZAR:

WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców jest wpisane do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich Województwa Mazowieckiego pod numerem 5 zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1553 z późn. zm.)

EGZAMIN DLA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH I SUDECKICH NA PROWADZENIE WYCIECZEK NARCIARSKICH JEST ZGODNY Z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. 2014 poz. 868) i pozwala na potwierdzenie upawnień przez właściwy Urząd Marszałkowski w legitymacji przewodnika górskiego.

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

Uprawnienia Instruktora Turystyki Kwalifikowanej - specjalność: turystyka narciarska pozwalają na:

  • organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej i specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych w zakresie turystyki narciarskiej,
  • organizowanie imprez krajoznawczo - turystycznych w zakresie turystyki narciarskiej,
  • pełnienie funkcji kierownika i opiekuna na wycieczkach turystyki narciarskiej,
  • prowadzenie wycieczek turystyki narciarskiej,
  • korygowanie błędów w technice jazdy u uczestników przebywających pod opieka Instruktora,
  • szkolenie w zakresie zasad i metodyki turystyki narciarskiej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- ukończony 18 rok życia,
- minimum średnie wykształcenie,
- niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna),
- dobry stan zdrowia, pozwalający na aktywne uprawianie turystyki,
- umiejętność jazdy na nartach w stopniu umożliwiającym bezpieczne uprawnianie turystyki narciarskiej,
- posiadanie sprzętu narciarskiego: biegowego, śladowego, BC lub turowego.

ORGANIZACJA KURSU:
część teoretyczna - 1 dzień - wykłady w godz. 9.30. - 18.00.
część praktyczna - 2 dzień - wycieczka egzaminacyjna w godz. 10.00. - 15.00./16.00.

PROGRAM KURSU:
1.Turystyka narciarska jako forma turystyki kwalifikowanej.
2.Organizacja imprez turystyki narciarskiej.
3.Bezpieczeństwo w turystyce narciarskiej.
4.Rekreacja i animacja czasu wolnego (narciarstwo zjazdowe).
5.Znakowane szlaki narciarskie.
6.Prawne aspekty turystyki kwalifikowanej.
7.Metodyka prowadzenia wycieczek narciarskich - ćwiczenia.
8.Metodyka nauki jazdy na nartach (kroki, ewolucje w zjeździe, techniki podchodzenia) - ćwiczenia.
9.Podstawy pilotażu i przewodnictwa - ćwiczenia.
10.Prowadzenie turystycznej grupy narciarskiej, nauka i korygowanie techniki jazdy, orientacja w terenie, praca z mapą - ćwiczenia.

CENA ZAWIERA:
- wykłady, zajęcia w terenie z Instruktorem Narciarstwa, legitymację instruktorską, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA ( DOTYCZY TYLKO OSÓB DOJEŻDŻAJĄCYCH):
- dojazdu, wyżywienia, noclegu, ewentualnego wypożyczenia sprzętu narciarskiego.

 

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB.

EGZAMIN DLA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH I SUDECKICH NA PROWADZENIE WYCIECZEK NARCIARSKICH MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB.

EGZAMIN TRWA 1 DZIEŃ. KOSZT 240 ZŁ/OS.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd