KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA KAJAKOWA

Cena: 340,00 zł

itk-kajak1

itk-kajak2

 

TERMIN:
MIEJSCE:
RZEKA:
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE: 

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055)

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA WYCIECZEK, OBOZÓW WĘDROWNYCH I IMPREZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516)

ORGANIZACJA KURSU:
1 dzień - część teoretyczna - wykłady - w godz. 9.30.-18.00.
2 dzień - część praktyczna - spływ egzaminacyjny - w godz. 10.00.-15.00./16.00.

KURS - FILM

WYMAGANIA:

  • ukończony 18 r.ż. oraz posiadanie minimum średniego wykształcenia;
  • dobry stan zdrowia;
  • niekaralność za przestępstwa umyślne;
  • umiejętność pływania wpław;
  • znajomość technik pływania kajakiem niezbędnych do uprawniania turystyki kajakowej.

CENA ZAWIERA:
wykłady, ćwiczenia (podstawowe techniki ratownicze), zajęcia terenowe (spływ), legitymacja instruktorska, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

CENA NIE ZAWIERA:
dojazdu, wyżywienia, kosztów ewentualnego noclegu, wynajmu kajaku, transportu (kajak + uczestnik)

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB

PROGRAM KURSU:

1. Turystyka kajakowa jako forma turystyki kwalifikowanej.
2. Prawne aspekty organizacji imprez turystyki kwalifikowanej.
3. Organizacja imprez turystyki kajakowej.
4. Bezpieczeństwo w turystyce kajakowej.
5. Znakowane szlaki kajakowe.
6. Metodyka prowadzenia spływów kajakowych.
7. Krajoznawstwo w turystyce kajakowej
8. Rekreacja i animacja czasu wolnego.
9. Ćwiczenia terenowe: prowadzenie turystycznej grupy kajakowej na spływie, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy pilotażu i przewodnictwa turystycznego, podstawy locji śródlądowej, orientacja w terenie.

itk-kajak3

Kurs ITK - Sieniawka - rzeka Nysa Łużycka

itk-kajak4

 Kurs ITK - Sieniawka - rzeka Nysa Łużycka

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd