KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA PIESZA GÓRSKA

Cena: 340,00 zł.

itk-gorska-piesza

 

TERMIN:
MIEJSCE:
OBSZAR:
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE: 

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców jest wpisane do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich Województwa Mazowieckiego pod numerem 5 zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1553 z późn. zm.)

ORGANIZACJA KURSU:
dzień 1 - część teoretyczna - wykłady - w godz. 9.30 - 18.00.
dzień 2 - część praktyczna - egzamin w formie wycieczki pieszej górskiej - w godz. 10.00 - 16.00/17.00.

KURS - FILM

PROGRAM KURSU:
1. Turystyka piesza górska jako forma turystyki kwalifikowanej.
2. Prawne aspekty turystyki kwalifikowanej.
3. Organizacja imprez turystyki pieszej górskiej.
4. Bezpieczeństwo w turystyce pieszej górskiej.
5. Znakowane szlaki turystyczne.
6. Metodyka prowadzenia wycieczek turystyki pieszej górskiej.
7. Krajoznawstwo w turystyce pieszej górskiej.
8. Rekreacja i animacja czasu wolnego.
9. Ćwiczenia terenowe: prowadzenie grupy turystycznej w warunkach górskich, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy pilotażu i przewodnictwa, praca z mapą, orientacja w terenie.

WYMAGANIA:
- niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna);
- ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
- dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki pieszej górskiej;
- odpowiednia (do pory roku i warunków atmosferycznych) odzież i obuwie.

CENA ZAWIERA:
- wykłady, zajęcia terenowe, legitymację instruktorską, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA (DOTYCZY TYLKO OSÓB DOJEŻDŻAJĄCYCH):
- dojazdu, wyżywienia, noclegu.

 

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB.

gopr

BRAK PRAWNEGO WYMOGU PROWADZENIA WYCIECZEK PRZEZ PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH (także powyżej 1000 m n.p.m.) - NIE DOTYCZY GÓRSKICH PARKÓW NARODOWYCH !!!

W odpowiedzi na zapytanie [...] przekazane pismem z dnia 24 maja 2012 r. (sygn. SPS-024-1115/12) w sprawie uregulowań prawnych dotyczących przewodników turystycznych górskich, uprzejmie informuję, co następuje.

[...] w związku z wejściem w życie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1241). W ww. ustawie, która zastąpiła zapisy rozporządzenia w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, nie zostały wprowadzone zapisy nakładające obowiązek korzystania przez wycieczki z usług przewodników górskich.

Minister Sportu i Turystyki
Joanna Mucha
Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r.

cały tekst interpretacji prawnej - KLIKNIJ

Our website is protected by DMC Firewall!