KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA PIESZA NIZINNA

Cena: 340,00 zł

1-piesza

TERMIN:
MIEJSCE:
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

CENA ZAWIERA:
- wykłady, ćwiczenia projektowe, zajęcia terenowe, legitymację instruktorską, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA (DOTYCZY TYLKO OSÓB DOJEŻDŻAJĄCYCH):
- dojazdu, wyżywienia, noclegu.

ORGANIZACJA KURSU:
część teoretyczna - wykłady + ćwiczenia - 1 dzień - w godz. 10.00 - 18.00
część praktyczna - wycieczka egzaminacyjna - 2 dzień - w godz. 10.00 - 16.00

PROGRAM KURSU:

  1. Turystyka piesza jako forma turystyki kwalifikowanej.
  2. Organizacja imprez turystyki pieszej.
  3. Bezpieczeństwo w turystyce.
  4. Rekreacja i animacja czasu wolnego (ćwiczenia).
  5. Znakowane szlaki turystyczne.
  6. Prawne aspekty turystyki kwalifikowanej.
  7. Metodyka prowadzenia wycieczek i dobór komentarza krajoznawczego (ćwiczenia).
  8. Podstawy pilotażu i przewodnictwa (ćwiczenia).
  9. Ćwiczenia terenowe: praca z mapą, orientacja w terenie, prowadzenie grupy turystycznej.

WYMAGANIA:

- niekaralność za przestępstwa umyślne;
- ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
- dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki pieszej;
- odpowiednia (do pory roku i warunków atmosferycznych) odzież i obuwie.

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB.

Our website is protected by DMC Firewall!