PRZEWODNIK PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Park Narodowy „Bory Tucholskie” został utworzony w 1996 roku w południowej części województwa pomorskiego. Obejmuje płaskie i faliste tereny w centrum Pojezierza Pomorskiego. Jeziora zajmują łącznie 11% powierzchni obszaru parku. Ciekawostkę hydrologiczną stanowi zlewnia zwana Strugą Siedmiu Jezior, którą tworzy 7 jezior połączonych naturalnym ciekiem wodnym. Interesujące są rzadko spotykane w Polsce jeziora lobeliowe, z charakterystyczna szata roślinną, którą tworzą przede wszystkim zbiorowiska leśne, a wśród nich bory świeże lub bagienne, z dominacją sosny, stanowiące fragment jednego z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce.

Zgodnie z Regulaminem zwiedzania i korzystania z PN "Bory Tucholskie" po obszarze parku mogą oprowadzać wyłącznie osoby, którym zostały przyznane licencje przez Dyrektora BNBT (pkt. 8 Regulaminu).

kurs-park-narodowy-bory-tucholskie

Zapraszamy na jedyny taki kurs na Mazowszu zakończony egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora PN „Bory Tucholskie”. Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających uprawnienia pilota wycieczek, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej.

Wykłady: Charzykowy - 1 dzień w godzinach 15.00-20.00
Zajęcia terenowe: Charzykowy - 1 dzień /szkolenie terenowe z pracownikiem Parku, wycieczka rowerowa/
Egzamin: 1 dzień - teren PN "Bory Tucholskie".

Kurs (część teoretyczna i terenowa) obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Historia i dziedzictwo kulturowe Parku
  2. Szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne Parku
  3. Edukacja i działalność naukowa Parku
  4. Przyroda Parku (ekosystemy, fauna, flora, topografia)
  5. Plan ochrony Parku
  6. Zasady udostępniania Parku
  7. Dydaktyka i metodyka prowadzenia grup turystycznych (ćwiczenia)

Kierownik Kursu:
Artur Ponikiewski - Instruktor Przewodnictwa, botanik, specjalista z zakresu ochrony przyrody.

Cena Kursu: 250,00zł

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, szkolenie terenowe w Parku, dwa noclegi o standardzie turystycznym, ubezpieczenie podczas zajęć terenowych, bilety wstępu do Parku, wypożyczenie rowerów.
Cena nie zawiera: transportu do/z miejscowości Charzykowy, wyżywienia.

Zgłoszenia na Kurs przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

Kurs odbędzie się przy grupie minimum 10 osób.

Our website is protected by DMC Firewall!