SZKOLENIE: „Bezpieczna Wycieczka”- prawne aspekty organizacji wypoczynku i rekreacji dzieci oraz młodzieży szkolnej

TERMIN: do ustalenia

MIEJSCE: do ustalenia

CENA: 150,00zł/os.

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę dotyczącą organizacji i realizacji wycieczek szkolnych, a także wypoczynku dzieci i młodzieży z perspektywy obowiązujących przepisów prawnych. Cykl wykładów obejmuje również zagadnienia odnoszące się do bezpieczeństwa na imprezach turystyki kwalifikowanej oraz wytyczne wynikające z nowelizacji rozporządzeń dotyczących organizacji wypoczynku, wycieczek i rekreacji nad wodą, w górach, na terenach narciarskich. Ponadto przedstawione zostaną tematy odnoszące się do roli, zadań i obowiązków przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz przewoźników świadczących usługi transportowe podczas wycieczek szkolnych. Kluczowym elementem szkolenia będą zagadnienia dotyczące prawnych obowiązków biur turystycznych współpracujących ze szkołami w zakresie organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze ofert wycieczek w biurach turystycznych.

 

Szkolenie kierowane jest do:

 • kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych pełniącej funkcję kierowników lub wychowawców na wycieczkach szkolnych,
 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych realizujących wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • organizatorów oraz animatorów turystyki i krajoznawstwa w szkołach,
 • opiekunów szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • wykłady - 1 dzień w godz. 10.00-16.00.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • prawo w turystyce (organizacja turystyki i wypoczynku, bezpieczeństwo, ochrona klienta)
 • bezpieczeństwo w turystyce kwalifikowanej (narciarstwo, góry, wypoczynek nad wodą)
 • kadry obsługi ruchu turystycznego (przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek, instruktorzy - obowiązki)
 • biura turystyczne i organizatorzy turystyki (jakość i specyfika świadczeń - noclegi, wyżywienie, kadra, transport, koszty „wyłączone i ukryte”, cechy „dobrego programu wycieczki”, ochrona klienta, roszczenia i skargi wobec organizatorów, rekompensaty wobec klientów)
 • usługi transportowe w turystyce (bezpieczeństwo)
 • ubezpieczenia w turystyce (rodzaje i zakres działania)

CENA ZAWIERA:
wykłady, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA ( DOTYCZY TYLKO OSÓB DOJEŻDŻAJĄCYCH):
- dojazdu, wyżywienia, noclegu.

Kierownik Kursu:
Artur Ponikiewski - Instruktor Przewodnictwa nr 386/38/VII.

UWAGA! - Szkolenie może się odbyć w dowolnym miejscu na terenie województwa mazowieckiego przy zgłoszeniu grupy co najmniej 10 osób oraz na terenie Polski przy zgłoszeniu grupy co najmniej 15 osób.

Our website is protected by DMC Firewall!