Free Joomla Modules
Agnieszka Ponikiewska

Turystyka jaskiniowa - oczekiwania turystów i szansa na rozwój geoturystyki.

(streszczenie)

Jedną z form geoturystyki, a także turystyki kwalifikowanej jest turystyka jaskiniowa pozwalająca na aktywne spędzenie wolnego czasu oraz zapoznanie się z wartościami przyrodniczymi i krajobrazowymi odwiedzanego regionu. Na terenie Polski południowej znajdują się obszary, w obrębie których ta forma aktywności mogłaby być z powodzeniem realizowana. Istotnym czynnikiem kreującym turystykę jaskiniową i geoturystykę jest stworzenie nowatorskiej oferty, która pozwoliłaby na rozwój usług turystycznych w oparciu o przygotowane do ruchu, w formie podziemnych tras turystycznych lub udostępnione do samodzielnego zwiedzania, jaskinie.

Niezbędne jest tu uwzględnienie różnych preferencji osób odwiedzających danych region. Oczekiwania turystów związane są zarówno z infrastrukturą tworzącą samą trasę turystyczną czy szlak geoturystyczny, jak również z zagospodarowaniem turystycznym okolicy. Ważne jest aby planowanie przebiegu tras przeznaczonych dla turystyki jaskiniowej uwzględniało ponadto promowanie innych atrakcji krajoznawczych regionu, zarówno tych o charakterze przyrodniczym jak i kulturowym. Elementy te wpływają bowiem na wzbogacenie oferowanego programu krajoznawczego, jak również na promowanie mniej znanych obiektów krajoznawczych.

Turystyka jaskiniowa, której głównym celem jest poznanie dziedzictwa przyrodniczego musi uwzględniać zasady ochrony przyrody, szczególnie w obrębie obszarów chronionych, a także założenia zrównoważonego rozwoju. Kreowanie turystyki jaskiniowej w danym regionie powinno być oparte na dokładnie określonej relacji pomiędzy turystą a infrastrukturą turystyczną tworzoną i obsługiwaną przez podmioty świadczące usługi z branży turystycznej. Relacja ta dotyczy przede wszystkim oczekiwań turystów, wobec charakterystyki zagospodarowania turystycznego jaskiniowych tras turystycznych, a także faktycznych możliwości realizacji tej formy aktywności wynikającej z uwarunkowań prawnych oraz zainteresowania administracji państwowej tworzeniem tego typu oferty.

Istotną grupą warunkującą powstanie i funkcjonowanie oferty dla turystyki jaskiniowej jest lokalna społeczność, świadcząca różnorodne usługi na rzecz odwiedzających regiony występowania jaskiń turystów. W ramach konferencji zostaną przedstawione wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2009 roku, których jednym z celów było określenie jak turyści postrzegają tę formę aktywności na tle innych rodzajów turystyki oraz określenie oczekiwań odwiedzających dotyczących możliwości zwiedzania jaskiń, przygotowania specjalnych podziemnych tras turystycznych i infrastruktury towarzyszącej udostępnionych dla turystów obiektów.

Partnerzy

Fundacja GOPR   Nasza Krajoznawczo Górska Przygoda   Trekmondo

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd