PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY DLA URZĘDÓW, FIRM, INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

WYKONUJEMY NIEZALEŻNE BADANIA, EKPERTYZY, OPRACOWANIA ORAZ PRZEPROWADZAMY SZKOLENIA I WARSZTATY

OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA

 • oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne i krajobraz kulturowy (obiekty zabytkowe) (EKSPERTYZY)
 • jakość i parametry fizykochemiczne wody i gleby (EKSPERTYZY)
 • inwentaryzacja florystyczna (EKSPERTYZY)
 • inwentaryzacja faunistyczna (EKSPERTYZY)
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • edukacja ekologiczna

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

 • turystyka - zarządzanie, organizacja, turystyka kwalifikowana, ekoturystyka, geoturystyka i in.
 • inwentaryzaca krajoznawcza
 • zagospodarowanie i infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
 • projektowanie i wyznaczanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych
 • krajoznawstwo

OCHRONA ZABYTKÓW

 • inwentaryzacja zabytków
 • inwentaryzacja zabytkowych obiektów architektury podziemnej i obronnej
 • adaptacja obiektów zabytkowych do nowych funkcji społecznych (kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, turystycznych)
 • projektowanie podziemnych tras turystycznych
 • eksploracja podziemi

Wykonane ekspertyzy znajduj się tu: projekty

Zapraszamy również do współpracy w zakresie organizacji wyjazdów integracyjnych. Wiecej informacji w zakładce "wycieczki".

Our website is protected by DMC Firewall!