kwadrat

     Rok 2014 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rokiem Szkoły w Ruchu”. Założeniem programu było wskazanie roli aktywności fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży. Aktywność ta prezentowana była w różnych formach zajęć szkolnych, pozalekcyjnych, sportowych, rekreacyjnych oraz związanych z turystyką. Rola turystyki krajoznawczej wpisuje się w pełni w zadania edukacyjne i wychowawcze placówek oświatowych. Dzięki realizowanym zadaniom z zakresu edukacji regionalnej, międzyprzedmiotowej, ekologicznej oraz aktywnej formie spędzania wolnego czasu, turystyka scala wiele istotnych aspektów nieosiągalnych przez zajęcia sportowe czy rekreacyjne. Właściwa organizacja turystyki, dobór treści krajoznawczej i sposób jej przekazanie, a także zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wymaga odpowiednio przygotowanej kadry. Ponadto wzrost zainteresowania w ostatnich latach turystyką kwalifikowaną, która najpełniej łączy aktywność fizyczną z krajoznawstwem, wpłynął na udział tej formy turystyki w działaniach prowadzonych przez szkoły. Odmienna, od typowej wycieczki autokarowej, forma zwiedzania, która wykorzystuje do realizacji zadań krajoznawczych sprzęt turystyczny i sportowy (np. rower, kajak), znalazła duże uznanie wśród dzieci i młodzieży. Wprowadzenie turystyki kwalifikowanej do szkół związane jest przede wszystkim z odpowiednim zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom i rozumiane jest jako znajomość przepisów prawnych, zasad organizacji i realizacji imprez w rozumieniu wielu aspektów począwszy od doboru trasy dla danej grupy, a skończywszy na znajomości technicznej sprzętu.
     TTPiK od ponad 10 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z organizacją turystyki kwalifikowanej, a także obsługą ruchu turystycznej tej formy turystyki. Mając na uwadze powyższe, włączyliśmy się jako koalicjanci do programu „Roku Szkoły w Ruchu”. Nasze działania objęły popularyzację turystyki kwalifikowanej, prezentację aktualnego stanu prawnego, a ponad to zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia imprez i wycieczek. Aspekty te przedstawione zostały w formie artykułów i skryptów. Główny nurt działalności w ramach tego programu objął szkolenie kadry. W kursach Instruktorów Turystyki Kwalifikowanej (11 specjalności) wzięli udział, w przeważającej większości, nauczyciele i wychowawcy z całej Polski. Uzyskując uprawnienia, a przede wszystkim, niezbędną wiedzę zostali przygotowani do pełnienia funkcji kierownika imprez turystyki kwalifikowanej. W roku 2014 nasze stowarzyszenie wydało około 600 uprawnień instruktorskich w zakresie turystyki kwalifikowanej. Będąc w stałym kontakcie z uczestnikami naszych kursów otrzymujemy informacje, potwierdzające przydatność uzyskanej wiedzy, a także zdobytych praktycznych umiejętności. Instruktorzy, realizując imprezy, w ramach działań turystyczno - krajoznawczych dla uczniów swoich szkół, umożliwili wychowankom poznawanie regionu połączone z aktywnością fizyczną. Z ich relacji wynika, iż uczniowie w pełni zaakceptowali tą formę turystyki, wskazując ją jako o wiele bardziej atrakcyjną od dotychczasowych. Głównymi atutami wymienianymi przez dzieci i młodzież były aktywny sposób spędzania czasu oraz wysiłek fizyczny. W ocenie uczestników wycieczek prezentowana treść krajoznawcza, w tej formie turystyki, stała się mniej obciążająca i ciekawsza, co wynikało z konieczność (w pewnym sensie) samodzielnego dotarcia do zwiedzanych obiektów.
     Powyższe argumenty są dla nas potwierdzeniem konieczności szkolenia kadry oraz propagowania turystyki kwalifikowanej jako jednej z form edukacji i wychowania realizowanych przez placówki oświatowe.

Autor: A. Ponikiewski, luty 2015

DMC Firewall is a Joomla Security extension!