Podziemia Warszawy (cz.1) Architektura Obronna

"Na Szlaku" nr e-12 (234), grudzień 2009, str. 7

 

Podziemia Warszawy (cz.2) Architektura Podziemna

"Na Szlaku" nr e-1 (235), styczeń 2010, str. 9

 

Katownie i więzienia NKWD i UB w Warszawie

"Mazowsze - Zeszyty Krajoznawcze", nr 6(2009)", str. 12

 

Zabytki architektury podziemnej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie

„Mazowsze - Zeszyty Krajoznawcze”, nr 8(2010), str. 5„Mazowsze - Zeszyty Krajoznawcze”, nr 8(2010), str. 5

 

Fragment opracowania "Zabytkowe podziemia i krypty warszawskich kosciołów" - kosciół Św. Krzyża i Św. Anny w Wilanowie

ARTYKUŁY DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY PODZIEMNEJ I OBRONNEJ W WARSZAWIE...

"Zabytkowe podziemia i krypty warszawskich kościołów"

Program realizowany jest od początku 2010 roku, a jego głównymi założeniami są:

 • wykonanie dokumentacji opisowej (historycznej i architektonicznej) podziemi, krypt i tzw. "kościołów dolnych"
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej dla inwentaryzowanych obiektów
 • opis aktualnego stanu zachowania i dostępności turystycznej obiektów
 • wykonanie waloryzacji krajoznawczej
 • przygotowanie monografii

"Zabytkowe kupieckie piwnice składowe warszawskiego Starego Miasta"

Program realizowany jest od połowy 2009 roku, a jego głównymi założeniami są:

 • wykonanie dokumentacji opisowej (historycznej i architektonicznej) wielopoziomowych piwnic składowych (kupieckich) na obszarze Starego Miasta w Warszawie
 • wykonanie dokumentacji kartograficznej
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej dla opisywanych obiektów
 • poznanie i opis aktualnego (faktycznego) stanu zachowania, a także dostępności turystycznej obiektów
 • analiza możliwości adaptacyjnych piwnic do celów turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych
 • wykonanie waloryzacji krajoznawczej
 • przygotowanie monografii

Program jest w ostatniej fazie realizacji (zakończono badania terenowe) - trwają poszukiwania Wydawcy.

"Inwentaryzacja zabytkowych obiektów architektury podziemnej w Warszawie"

Program realizowany jest od 2007 roku, a jego głównymi założeniami są:

 • Wykonanie planów obiektów podziemnych dla opisywanych zabytków Warszawy.
 • Wykonanie szeroko pojętej dokumentacji zabytkowych obiektów architektury podziemnej w Warszawie.
 • Inwentaryzacja i określenie stanu zachowania obiektów.
 • Określenie dokładnej lokalizacji obiektów oraz dostępnych wejść do części podziemnych.
 • Weryfikacja informacji i doniesień z różnych źródeł dotyczących podziemnych elementów obiektów.
 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów podziemnych.
 • Określenie dostępności obiektów pod względem turystycznym i eksploracyjnym.
 • Określenie stopnia niebezpieczeństwa przy zwiedzaniu poszczególnych obiektów.
 • Popularyzacja turystyczno-krajoznawcza zabytków architektury podziemnej i obronnej.
 • analiza możliwości adaptacyjnych piwnic do celów turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych.
 • przygotowanie II części monografii "Zabytki architektury podziemnej i obronnej w Warszawie - Architektura Podziemna - Uzupełnienia"

 Program jest w ostatniej fazie realizacji (zakończono badania terenowe) - trwają poszukiwania Wydawcy.

Inwentaryzacja objęła następujące grupy obiektów:

 1. FORTYFIKACJE TWIERDZY WARSZAWA
 2. WAŁY MIĘDZYFORTECZNE
 3. CYTADELA WARSZAWSKA (ALEKSANDROWSKA)
 4. SCHRONY ZWIĄZANE Z "FESTUNG WARSCHAU" ORAZ INNE WYBRANE SCHRONY ZACHOWANE NA TERENIE WARSZAWY
 5. SCHRONY PRZEDMOŚCIA WARSZAWA
 6. MURY OBRONNE STAREGO MIASTA
 7. OBIEKTY ARCHITEKTURY PODZIEMNEJ (niemilitarne)
 8. WARSZAWSKA FABRYKA STALI (NOWE WARSZTATY ARTYLERII)
 9. OPISY OBIEKTÓW NIEISTNIEJĄCYCH I NIEDOSTĘPNYCH

kanalizacja miejska

Zabytki architektury podziemnej i obronnej...

Szanowni Czytelnicy,

w marcu 2010 roku ukazała się gratka dla smakoszy warszawskich fortyfikacji i podziemi książka pt.

"ZABYTKI ARCHITEKTURY PODZIEMNEJ I OBRONNEJ W WARSZAWIE - INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA"

autorstwa Artura Ponikiewskiego, doktoranta Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF J. Piłsudskiego w Warszawie, specjalizującego się w możliwościach adaptacyjnych zabytkowych obiektów architektury obronnej i podziemnej do celów turystyki i rekreacji.

Książka jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Jest to recenzowana monografia naukowa w formie inwentarza. Poniżej zamieszczamy spis treści dla zainteresowanych tematyką oraz teksty recenzji.

SPIS TREŚCI
OD AUTORA
WPROWADZENIE
1. INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA
2. CELE OPRACOWANIA
3. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW PRAC INWENTARYZACYJNYCH
4. ZASIĘG TERYTORIALNY INWENTARZA
CZĘŚĆ I. ZABYTKI ARCHITEKTURY OBRONNEJ WARSZAWY
ROZDZIAŁ I
TWIERDZA WARSZAWA - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
1. FORTYFIKACJE TWIERDZY WARSZAWA
2. WAŁY MIĘDZYFORTECZNE
ROZDZIAŁ II
CYTADELA WARSZAWSKA (ALEKSANDROWSKA)
1. ZACHOWANE OBIEKTY CYTADELI
2. ZACHOWANE PODZIEMNE OBIEKTY CYTADELI
ROZDZIAŁ III
SCHRONY ZWIĄZANE Z FESTUNG WARSCHAU ORAZ WYBRANE SCHRONY ZACHOWANE NA TERENIE WARSZAWY
1. FESTUNG WARSCHAU - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
2. POSZCZEGÓLNE OBIEKTY FESTUNG WARSCHAU
ROZDZIAŁ IV
PRZEDMOŚCIE WARSZAWA - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
1. WYBRANE TYPY SCHRONÓW
2. WYBRANE SCHRONY PRZEDMOŚCIA WARSZAWA
ROZDZIAŁ V
MURY OBRONNE STAREGO MIASTA
CZĘŚĆ II ZABYTKI ARCHITEKTURY PODZIEMNEJ
ROZDZIAŁ VI
OBIEKTY ARCHITEKTURY PODZIEMNEJ - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
1. OPISY POSZCZEGÓLNYCH BUDOWLI
ROZDZIAŁ VII
WYBRANE OBIEKTY ZABYTKOWE OGÓLNODOSTĘPNE, TURYSTYCZNE I UŻYTKOWANE
ROZDZIAŁ VIII
WARSZAWSKA FABRYKA STALI (NOWE WARSZTATY ARTYLERII)
1. POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTÓW
2. RYS HISTORYCZNY
3. OPIS OBIEKTÓW PODZIEMNYCH
CZĘŚĆ III
OBIEKTY NIEISTNIEJĄCE I NIEDOSTĘPNE
OPIS POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
LEGENDA DO PLANÓW
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIKI - PLANY OBIEKTÓW

Zabytki architektury podziemnej i obronnej w Warszawie Zabytki architektury podziemnej i obronnej w Warszawie

INNE RECENZJE

tekst recenzji w miesięczniku "Na Szlaku" - strona 42

tekst recenzji w "Mazowsze - Zeszyty Krajoznawcze"

zporr efs

logo.mazowsze

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Our website is protected by DMC Firewall!