KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA JASKINIOWA I FORTYFIKACYJNA

CENA: 490,00 zł.

kurs

 • Interesują Cię jaskinie, fortyfikacje, podziemia?
 • Chcesz dowiedzieć się o nich więcej?
 • Chcesz poznać zasady organizacji imprez turystyki jaskiniowej i podziemnej?

To doskonała okazja do poznania ciekawych ludzi o podobnych turystycznych zainteresowaniach, niestandardowego spędzenia wolnego czasu, przeżycia prawdziwej jaskiniowej przygody, a także sprawdzenia swoich możliwości w trudnych warunkach.
Przede wszystkim jednak celem kursu jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na bezpieczne prowadzenie wycieczek po jaskiniach i fortyfikacjach.

TERMIN:
MIEJSCE:
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

W kursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające już uprawnienia Instruktora Turystyki Kwalifikowanej (dowolna specjalność).

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

ORGANIZACJA KURSU:

Dzień 1
- wykłady (część szczegółowa - turystyka jaskiniowa) - w godz.13.00.-19.00.
Dzień 2 i 3
- zajęcia terenowe + warsztaty z czytania planów.
Dzień 4
- wykłady (część szczegółowa - turystyka fortyfikacyjna) - w godz. 09.00.-12.00.
- wycieczka egzaminacyjna - turystyka jaskiniowa w godz.13.00.-19.00.
Dzień 5
- wycieczka egzaminacyjna - turystyka fortyfikacyjna - w godz.10.00.-15.00

CENA ZAWIERA:

 • 12 godzin wykładów
 • 4 dni zajęć terenowych (jaskinie)
 • 1 dzień zajęć terenowych (fortyfikacje)
 • specjalistyczne ubezpieczenie NNW na czas zajęć terenowych (specyfika: speleologia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • legitymację, certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

CENA NIE ZAWIERA:

 • kosztów noclegów (standard PTSM)
 • wyżywienia podczas wyjazdu terenowego
 • kosztów transportu do miejsca zakwaterowania podczas wyjazdu terenowego
 • kosztów transportu w ramach wycieczki fortyfikacyjnej

WYMAGANIA:

- niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna);
- ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
- dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki jaskiniowej.

Każdy Uczestnik Kursu musi posiadać tzw. zestaw indywidualny:

 • latarka typu czołówka (+ baterie)
 • kask
 • kalosze
 • rękawice gumowe lub robocze
 • odzież wierzchnia do jaskini (kombinezon zewnętrzny lub odzież przeznaczoną na zniszczenie i zabrudzenie)
 • śpiwór

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 8 OSÓB.

 

PROGRAM KURSU

I. Część teoretyczna - (wykłady i ćwiczenia)

 1. Historia polskiej speleologii i podstawowa literatura speleologiczna:
  • najważniejsze wydarzenia z dziejów polskiej speleologii;
  • rozwój speleologii w Polsce;
  • wybitni polscy speleolodzy;
  • podstawowe źródła wiedzy z zakresu speleologii (bibliografia);
 2. Środowisko przyrodnicze jaskiń oraz jego ochrona:
  • pochodzenie jaskiń, ich budowa i elementy szaty naciekowej;
  • charakterystyka przyrody jaskiń (aspekty biotyczne i abiotyczne);
  • prawne podstawy ochrony środowiska jaskiniowego i ich realizacja;
 3. Metodyka organizacji i prowadzenia imprez jaskiniowych:
  • podstawowy sprzęt jaskiniowy i wyposażenie turysty;
  • zagrożenia w jaskiniach;
  • plany jaskiń i ich czytanie;
  • planowanie i organizacja zwiedzania jaskiń;
  • pierwsza pomoc (podstawy ratownictwa jaskiniowego);
 4. Turystyka i krajoznawstwo jaskiniowe:
  • jaskinie w Polsce i Europie;
  • dostępność i zagospodarowanie turystyczne jaskiń;
  • walory przyrodnicze i kulturowe w turystyce jaskiniowej;
 5. Fortyfikacje:
  • charakterystyka budowli obronnych;
  • organizacja imprez fortyfikacyjnych i innych o charakterze turystyki podziemnej;
  • bezpieczeństwo na imprezach turystyki fortyfikacyjnej i podziemnej.

II. Część praktyczna - (terenowa)

 1. Zaplanowanie organizacyjne i merytoryczne zwiedzania wybranych jaskiń.
 2. Bezpieczne prowadzenie grupy turystycznej w jaskiniach.
 3. Właściwe posługiwanie się podstawowym sprzętem asekuracyjnym i wyposażeniem.
 4. Praktyczne wykorzystanie umiejętności ze szkolenia teoretycznego.
 5. Uczestnictwo w szkoleniowej wycieczce fortyfikacyjnej.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd