EGZAMIN DLA INSTRUKTORÓW TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: IMPREZY NA ORIENTACJĘ

Cena: 180,00 zł.

ino

TERMIN:
TERMIN PRZESŁANIA GRY:
MIEJSCE:

WARUNKI UDZIAŁU W EGZAMINIE

- do egzaminu (rozszerzenia uprawnień) w zakresie specjalności: imprezy na orientację mogą przystąpić tylko osoby, posiadające już uprawnienia Instruktora Turystyki Kwalifikowanej (dowolna specjalność); egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej;

- część teoretyczna egzaminu: należy drogą elektroniczną przesłać na adres przygotowaną indywidualnie „Grę Miejską”/”Grę Terenową”, złożoną z regulaminu, mapy gry i karty zadań do wykonania, wg wytycznych przesłanych po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego; przygotowane gry będą przedmiotem, krótkiej rozmowy z ich autorami w dniu części praktycznej - rozmowa będzie dotyczyła aspektów merytorycznych, organizacyjnych i regulaminowych danej gry;

- część praktyczna egzaminu:

 1. Celem części praktycznej jest sprawdzenie wybranych umiejętności uczestnika egzaminu w zakresie „tras na orientację” tzn.: terenoznawstwa, orientacji w terenie, pracy z mapą, kompasem, urządzeniami nawigacyjnymi.
 2. Egzamin będzie polegał na indywidualnym przejściu „trasy na orientację” i odnalezieniu umieszczonych w terenie punktów za pomocą mapy i dowolnych urządzeń nawigacyjnych. W przypadku udziału więcej niż 12 osób, egzamin odbędzie się w parach.
 3. Liczba punktów terenowych zostanie podana w dniu egzaminu.
 4. Przy wybranych punktach uczestnicy będą wykonywali zadania dodatkowe (np. odnajdywali hasła lub ukryte przedmioty).
 5. Trasa egzaminacyjna będzie przebiegała na jednym z obszarów leśnych Warszawy.
 6. Miejsce startu zostanie podane po przesłaniu „gry miejskiej/terenowej”.
 7. Szczegóły egzaminu wraz z mapą i kartą zadań zostaną omówione i przekazane w dniu egzaminu.
 8. Czas przejścia trasy (w tempie turystycznym) - 4/5 godzin.

WYPOSAŻENIE:

 • odpowiednie do panujących warunków atmosferycznych i terenowych (obszary leśne) odzież i obuwie,
 • kompas lub inne urządzenie nawigacyjne,
 • telefon komórkowy z możliwością wykonania zdjęć,
 • zapas jedzenia i picia,
 • indywidualna apteczka pierwszej pomocy,
 • latarka,
 • gwizdek,
 • 2 długopisy lub ołówki,
 • sztywna podkładka formatu A4.

UWAGA:

 1. Egzamin odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 4 osób.
 2. Egzamin odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 3. Instruktorzy Turystyki Kwalifikowanej, którzy ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują poświadczenie uprawnień w legitymacji oraz zaświadczenie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!