KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: SURVIVAL I BUSHCRAFT

Cena: 450,00 zł

survival - bushcraft w turystyce

 

TERMIN:
MIEJSCE:
WSPÓŁORGANIZATOR:

CENA ZAWIERA:

 • wykłady, zajęcia terenowe, legitymację instruktorską, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA:

 • dojazdu, wyżywienia.

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

ORGANIZACJA KURSU:

4 dni - zajęcia terenowe + wykłady/ćwiczenia;

Kursanci przez cały czas trwania kursu tj. czwartek (od godz. 14.00) - niedziela (do godz. 16.00) dzień i noc przebywają w terenie.

PROGRAM KURSU:

 1. Survival i bushcraft w turystyce kwalifikowanej;
 2. Elementy psychologii przetrwania;
 3. Terenoznawstwo;
 4. Dobór ekwipunku;
 5. Ogień (nowoczesne i pierwotne metody rozpalania ognia);
 6. Schronienia (wykorzystanie ekwipunku własnego oraz ukształtowania i możliwości terenu);
 7. Woda (pozyskiwanie, filtrowanie, uzdatnianie);
 8. Pożywienie (przygotowanie posiłku na biwaku, zdobywanie pożywienia, zbieractwo);
 9. Podstawy pierwszej pomocy (wypadki, postępowanie, wzywanie pomocy);
 10. Botanika farmaceutyczna (popularne dzikie rośliny jadalne i lecznicze);
 11. Metody prognozowania pogody;
 12. Nauka wiązania węzłów;
 13. Turystyczny zestaw przetrwania;
 14. Bezpieczne prowadzenie grupy turystycznej;
 15. Właściwe posługiwanie się podstawowymi narzędziami leśnego rzemiosła.

WYMAGANIA:

 • ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
 • dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki kwalifikowanej;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna);
 • odpowiednie (do pory roku i warunków atmosferycznych) - odzież i obuwie;
 • znajomość podstawowych technik survivalowych;
 • w kursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające już uprawnienia Instruktora Turystyki Kwalifikowanej (dowolna specjalność).

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 • nóż (turystyczny),
 • naczynie do gotowania na ognisku,
 • dowolny rodzaj schronienia (ZABRONIONE KORZYSTANIE Z NAMIOTU),
 • indywidualny zestaw przetrwania (planowana dyskusja i prezentacja realnej użyteczności poszczególnych zestawów),
 • ubiór na zmianę do działań w terenie.

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 8 OSÓB.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd