KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA MOTOROWA

ze szczególnym uwzględnieniem turystyki 4x4

Cena: 450,00 zł
dla uczestników kursu posiadających samochód 4x4

Cena: 649,00 zł
dla uczestników kursu korzystających z pojazdów 4x4 organizatora (LR DISCO)

kurs instruktora turystyki motorowej kurs instruktora turystyki motorowej

 

TERMIN:
MIEJSCE:
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

  • osoby nie posiadające auta 4x4 mogą uczestniczyć w części praktycznej kursu na sprzęcie organizatora (Land Rover Discovery). 
  • w kursie może uczestniczyć maksymalnie 12 aut oraz 14 osób.

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

ORGANIZACJA KURSU:
dzień 1 - część teoretyczna - wykłady - w godz. 16.00 - 21.00.
dzień 2 - część teoretyczna, warsztaty i ćwiczenia - w godz. 10.00 - 20.00.
dzień 3 - część praktyczna (wycieczka egzaminacyjna) w godz. 9.00 - 15.00.

PROGRAM KURSU:
- Turystyka motorowa jako forma turystyki kwalifikowanej.
- Samochodowe szlaki turystyczne.
- Prawo oświatowe, a organizacja imprez turystyki kwalifikowanej.
- Prawo turystyczne i drogowe w aspekcie turystyki motorowej.
- Wybrane aspekty prawa cywilnego i karnego - odpowiedzialność organizatora.
- Organizacja imprez turystyki motorowej.
- Nawigacja samochodowa.
- Rodzaje wyjazdów turystycznych.
- Techniki pokonywania przeszkód.
- Uwalnianie samochodu z przeszkody.
- Turystyczna apteczka samochodowa.
- Projektowanie tras turystycznych w turystyce motorowej (ćwiczenia).
- Ćwiczenia terenowe: praca z mapą, komunikacja CB, nawigacja GPS, orientacja w terenie, prowadzenie grupy turystycznej, metodyka prowadzenia wycieczek i dobór komentarza krajoznawczego, podstawy pilotażu i przewodnictwa.

Opcjonalnie dla kursu w wariancie (4x4) - Ewolucje terenowe – zjazd, podjazd, wyciągarka, taśmy, asekuracja, kinetyk (ćwiczenia).

CENA ZAWIERA:
- wykłady, ćwiczenia projektowe (warsztaty), zajęcia terenowe, egzamin, legitymację instruktorską, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA:
- dojazdu, noclegów, wyżywienia oraz ewentualnego wypożyczenia samochodu 4x4.

WYMAGANIA:
- ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
- niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna);
- ważne prawo jazdy kategorii B.

Uczestnicy kursu korzystający ze swoich pojazdów 4x4 zobowiązani są do posiadania:

  • CB radia, apteczki, trójkąta, kamizelki odblaskowej;
  • mocnych zaczepów do wyciągania samochodu i przynajmniej jednej szekli;
  • ważnego dowodu rejestracyjnego i badań technicznych;
  • podnośnika do samochodu, klucza do kół i koła zapasowego.

 

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!