KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA ŻEGLARSKA

Cena: 490,00 zł

rejs

TERMIN:
MIEJSCE:
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

ORGANIZACJA KURSU:
- część teoretyczna - 1 dzień - (wykłady) w godz. 12.00. - 18.00.
- część praktyczna - 2 dni (wybrany akwen).

PROGRAM KURSU:
- Turystyka żeglarska jako forma turystyki kwalifikowanej.
- Prawo oświatowe, a organizacja imprez turystyki kwalifikowanej.
- Prawo turystyczne w aspekcie turystyki żeglarskiej.
- Wybrane aspekty prawa cywilnego i karnego - odpowiedzialność organizatora.
- Organizacja imprez turystyki żeglarskiej.
- Bezpieczeństwo w turystyce żeglarskiej.
- Metodyka prowadzenia turystycznych rejsów żeglarskich.
- Krajoznawstwo w turystyce żeglarskiej.
- Rekreacja i animacja czasu wolnego.
- Ćwiczenia terenowe: locja śródlądowa, prowadzenie grupy jachtów na rejsie turystycznym, manewrowanie w porcie, podstawy metodyki pilotażu i przewodnictwa turystycznego, dobór komentarza i treści krajoznawczej, praca z mapą i orientacja w terenie.

CENA ZAWIERA:
- wykłady, czarter jachtów kabinowych, ubezpieczenie NNW, opłaty portowe.

UCZESTNICY KURSU OTRZYMUJĄ:
- legitymację instruktorską, zaświadczenie, certyfikat ukończenia kursu oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA:
- dojazdu, wyżywienia, opłat za korzystanie z prysznica, kosztów noclegu (poza łodzią np. namiot, hotel itd.)

WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

  • ukończony 18 rok życia,
  • niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna),
  • co najmniej średnie wykształcenie,
  • dobry stan zdrowia pozwalający na aktywność fizyczną,
  • deklaracja o umiejętności pływania,
  • deklaracja posiadania umiejętności prowadzenia turystycznego (kabinowego) jachtu żaglowego lub posiadanie patentu żeglarskiego.

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB.

Our website is protected by DMC Firewall!