KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA KAJAKOWA

Cena: 340,00 zł

itk-kajak1

itk-kajak2

 

TERMIN:
MIEJSCE:
RZEKA:
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

ORGANIZACJA KURSU:
1 dzień - część teoretyczna - wykłady - w godz. 9.30.-18.00.
2 dzień - część praktyczna - spływ egzaminacyjny - w godz. 10.00.-15.00./16.00.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

KURS - FILM

WYMAGANIA:

  • ukończony 18 r.ż. oraz posiadanie minimum średniego wykształcenia;
  • dobry stan zdrowia;
  • niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna);
  • umiejętność pływania wpław;
  • znajomość technik pływania kajakiem niezbędnych do uprawniania turystyki kajakowej.

CENA ZAWIERA:
wykłady, ćwiczenia (podstawowe techniki ratownicze), zajęcia terenowe (spływ), legitymacja instruktorska, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

CENA NIE ZAWIERA:
dojazdu, wyżywienia, kosztów ewentualnego noclegu, wynajmu kajaku, transportu (kajak + uczestnik)

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB

PROGRAM KURSU:
- Turystyka kajakowa jako forma turystyki kwalifikowanej.
- Prawo oświatowe, a organizacja imprez turystyki kwalifikowanej.
- Prawo turystyczne w aspekcie turystyki kajakowej.
- Wybrane aspekty prawa cywilnego i karnego - odpowiedzialność organizatora.
- Organizacja imprez turystyki kajakowej.
- Bezpieczeństwo w turystyce kajakowej.
- Znakowane szlaki kajakowe.
- Metodyka prowadzenia spływów kajakowych.
- Krajoznawstwo w turystyce kajakowej.
- Rekreacja i animacja czasu wolnego.
- Ćwiczenia terenowe: prowadzenie turystycznej grupy kajakowej na spływie po wodach płynących, metodyka pilotażu i przewodnictwa turystycznego, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy locji śródlądowej, praca z mapą, orientacja w terenie, wybrane elementy ratownictwa wodnego.

 

itk-kajak3

Kurs ITK - Sieniawka - rzeka Nysa Łużycka

itk-kajak4

 Kurs ITK - Sieniawka - rzeka Nysa Łużycka

DMC Firewall is a Joomla Security extension!