KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA ROWEROWA

Cena: 340,00 zł

(cena obowiązuje do 31.12.2021 r. Dotyczy także rezerwacji teminów na 2022 r. dla grup) 

ROWERY1

 

TERMINY WYKŁADÓW (WEBINARIUM): 

TERMINY I MIEJSCA WYCIECZEK EGZAMINACYJNYCH: (w godz. 9.30 - 16.00):

WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

ORGANIZACJA KURSU:
1 i 2 dzień - część teoretyczna - webinarium
3 dzień - część praktyczna - egzamin w formie wycieczki rowerowej.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

 

UWAGA: ze względu na liczne zapytania informujemy, że drugiego dnia kursu wymagany jest rower - własny lub wypożyczony we własnym zakresie. Cena kursu nie obejmuje wypożyczenia roweru. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 28 osób.

KURS - FILM

PROGRAM KURSU:
- Turystyka rowerowa jako forma turystyki kwalifikowanej.
- Prawo oświatowe, a organizacja imprez turystyki kwalifikowanej.
- Prawo turystyczne i drogowe w aspekcie turystyki rowerowej.
- Wybrane aspekty prawa cywilnego i karnego - odpowiedzialność organizatora.
- Organizacja imprez turystyki rowerowej.
- Bezpieczeństwo w turystyce rowerowej.
- Znakowane szlaki rowerowe.
- Metodyka prowadzenia wycieczek rowerowych.
- Krajoznawstwo w turystyce rowerowej.
- Rekreacja i animacja czasu wolnego.
- Ćwiczenia terenowe: prowadzenie turystycznej grupy rowerowej w warunkach miejskich i na szlaku, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy pilotażu i przewodnictwa turystycznego, praca z mapą, orientacja w terenie.

WYMAGANIA:- niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna);
- ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
- dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki rowerowej;
- odpowiednia (do pory roku i warunków atmosferycznych) odzież i obuwie.
- drugiego dnia kursu wymagany jest rower - własny lub wypożyczony we własnym zakresie.

CENA ZAWIERA:
- wykłady, legitymację instruktorską, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA:
- dojazdu, noclegów, wyżywienia oraz ewentualnego wypożyczenia roweru.

 

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 14 OSÓB (13 + 1 GRATIS).
WYCIECZKA EGZAMINACYJNA (ROWEROWA) ODBYWA SIĘ PO OBSZARZE MINIMUM MIASTA POWIATOWEGO.

Our website is protected by DMC Firewall!