KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA PIESZA GÓRSKA

Cena: 340,00 zł.

(cena obowiązuje do 31.12.2021 r. Dotyczy także rezerwacji teminów na 2022 r. dla grup) 

 

itk-gorska-piesza

 

TERMINY WYKŁADÓW (WEBINARIUM): 23-24.11.2021 r. (wtorek-środa) w godz. 15.30.-20.00.

TERMINY I MIEJSCA WYCIECZEK EGZAMINACYJNYCH - jeden do wyboru (w godz. 10.00 - 16.30):

27.11.2021 r. (sobota) - Magurka Wilkowicka, Beskid Mały (woj. śląskie)

04.12.2021 r. (sobota) - Wielka Sowa, Góry Sowie (woj. dolnośląskie)

INFORMACJE DODATKOWE:

ORGANIZACJA KURSU:
1 i 2 dzień - część teoretyczna - webinarium (brak możliwości odsłuchania z nagrania);
3 dzień - część praktyczna - egzamin w formie wycieczki pieszej górskiej.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców jest wpisane do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich Województwa Mazowieckiego pod numerem 5 zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1553 z późn. zm.)

KURS - FILM

PROGRAM KURSU:
- Turystyka piesza górska jako forma turystyki kwalifikowanej.
- Prawo oświatowe, a organizacja imprez turystyki kwalifikowanej.
- Prawo turystyczne i drogowe w aspekcie turystyki pieszej.
- Wybrane aspekty prawa cywilnego i karnego - odpowiedzialność organizatora.
- Organizacja wycieczek turystyki pieszej górskiej.
- Bezpieczeństwo w turystyce pieszej górskiej.
- Znakowane szlaki turystyczne.
- Metodyka prowadzenia wycieczek turystyki pieszej górskiej.
- Krajoznawstwo w turystyce pieszej górskiej.
- Rekreacja i animacja czasu wolnego.
- Ćwiczenia terenowe: prowadzenie grupy turystycznej w warunkach górskich, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy pilotażu i przewodnictwa, praca z mapą, orientacja w terenie.

WYMAGANIA:
- niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna);
- ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
- dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki pieszej górskiej;
- odpowiednia (do pory roku i warunków atmosferycznych) odzież i obuwie.

CENA ZAWIERA:
- wykłady, zajęcia terenowe, legitymację instruktorską, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA (DOTYCZY TYLKO OSÓB DOJEŻDŻAJĄCYCH):
- dojazdu, wyżywienia, noclegu.

 

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB.

gopr

BRAK PRAWNEGO WYMOGU PROWADZENIA WYCIECZEK PRZEZ PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH (także powyżej 1000 m n.p.m.) - NIE DOTYCZY GÓRSKICH PARKÓW NARODOWYCH !!!

W odpowiedzi na zapytanie [...] przekazane pismem z dnia 24 maja 2012 r. (sygn. SPS-024-1115/12) w sprawie uregulowań prawnych dotyczących przewodników turystycznych górskich, uprzejmie informuję, co następuje.

[...] w związku z wejściem w życie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1241). W ww. ustawie, która zastąpiła zapisy rozporządzenia w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, nie zostały wprowadzone zapisy nakładające obowiązek korzystania przez wycieczki z usług przewodników górskich.

Minister Sportu i Turystyki
Joanna Mucha
Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r.

cały tekst interpretacji prawnej - KLIKNIJ

Our website is protected by DMC Firewall!