KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA PIESZA NIZINNA

Cena: 340,00 zł

1-piesza

TERMIN:
MIEJSCE:
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

CENA ZAWIERA:
- wykłady, ćwiczenia projektowe, zajęcia terenowe, legitymację instruktorską, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA (DOTYCZY TYLKO OSÓB DOJEŻDŻAJĄCYCH):
- dojazdu, wyżywienia, noclegu.

ORGANIZACJA KURSU:
część teoretyczna - wykłady + ćwiczenia - 1 dzień - w godz. 10.00 - 18.00
część praktyczna - wycieczka egzaminacyjna - 2 dzień - w godz. 10.00 - 16.00

PROGRAM KURSU:
- Turystyka piesza nizinna jako forma turystyki kwalifikowanej.
- Prawo oświatowe, a organizacja imprez turystyki kwalifikowanej.
- Prawo turystyczne i drogowe w aspekcie turystyki pieszej.
- Wybrane aspekty prawa cywilnego i karnego - odpowiedzialność organizatora.
- Organizacja imprez turystyki pieszej nizinnej.
- Bezpieczeństwo w turystyce pieszej nizinnej.
- Rekreacja i animacja czasu wolnego.
- Znakowane szlaki turystyczne.
- Metodyka prowadzenia wycieczek turystyki pieszej nizinnej.
- Krajoznawstwo w turystyce pieszej nizinnej.
- Ćwiczenia terenowe: prowadzenie grupy turystycznej w warunkach nizinnych, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy pilotażu i przewodnictwa, praca z mapą, orientacja w terenie.

WYMAGANIA:
- niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna);
- ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
- dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki pieszej;
- odpowiednia (do pory roku i warunków atmosferycznych) odzież i obuwie.

 

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!