ZAJMUJEMY SIĘ ORGANIZACJĄ KURSÓW W ZAKRESIE OBSŁUGI IMPREZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ I
WYCIECZEK SPECJALISTYCZNYCH OD 17 LAT !
 
Nasza kadra to zawodowi przewodnicy turystyczni i Instruktorzy Przewodnictwa

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00312/2010 zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) oraz do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich Województwa Mazowieckiego pod numerem 5 zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1553 z późn. zm.)

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

kursy-instruktorskie

Najbliższe kursy i szkolenia:

INSTRUKTOR TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ – SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA ROWEROWA - SZCZEGÓŁY

 

PRZY GRUPACH ZORGANIZOWANYCH 1 NA 13 OSÓB - GRATIS !!!

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB. 

Legitymacja

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd