ZAJMUJEMY SIĘ ORGANIZACJĄ KURSÓW W ZAKRESIE OBSŁUGI IMPREZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ I
WYCIECZEK SPECJALISTYCZNYCH OD 17 LAT !
 
Nasza kadra to zawodowi przewodnicy turystyczni i Instruktorzy Przewodnictwa

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00312/2010 zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) oraz do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich Województwa Mazowieckiego pod numerem 5 zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1553 z późn. zm.)

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

FORMUŁA KURSU INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ (ITK)
w związku ze stanem epidemii

1. Kurs składa się z części: teoretycznej - wykłady on-line (webinarium) i terenowej - wycieczka egzaminacyjna.
2. Webinarium trwa dwa dni (dzień powszedni) w godz. 15.30.-20.00. i obejmuje teorię z danej formy turystyki kwalifikowanej (rowerowa, kajakowa, piesza górska i in.).
3. Wycieczka egzaminacyjna (spływ kajakowy, wycieczka rowerowa czy piesza górska) realizowana jest w sobotę lub niedzielę w godz. 10.00.-16.00.
4. Uczestnicy kursu tydzień przed wycieczką egzaminacyjną otrzymają szczegółowe informacje organizacyjne (kiedy, gdzie, co zabrać itp.) oraz zadania / tematy (do wyboru), które będą zobowiązani zaprezentować w formie krótkiej wypowiedzi krajoznawczej lub technicznej podczas części terenowej.
5. Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wskazując termin webinarium oraz termin wycieczki egzaminacyjnej. Po zebraniu się grupy lub tydzień przed danym webinarium zostaną przesłane szczegółowe informacje, w tym dotyczące płatności.
6. Dana wycieczka egzaminacyjna zostanie zrealizowana przy zgłoszeniu się minimum 14 osób (turystyka rowerowa), 16 osób (turystyka kajakowa), 12 osób (turystyka piesza górska).
7. Warunkiem otrzymania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej jest udział w webinarium oraz wycieczce egzaminacyjnej.
8. Nieobecność w dowolnej części kursu jest równoznaczne z dobrowolną rezygnacją z uczestnictwa w kursie.
9. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zapisami „Klauzuli o ochronie danych osobowych” zamieszczonej pod formularzem zgłoszeniowym.
10. Organizator zastrzega sobie prawo przełożenia na inny termin części terenowej (egzaminu) w związku z zaleceniami dotyczącymi stanu epidemii.
11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu części terenowej oraz jej odwołania w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogących zagrozić zdrowiu, bądź życiu uczestników.

kursy-instruktorskie

Najbliższe kursy i szkolenia:

INSTRUKTOR TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ – SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA PIESZA GÓRSKA - SZCZEGÓŁY

WYKŁADY (WEBINARIUM):

TERMINY WYCIECZEK EGZAMINACYJNYCH:

 

PRZY GRUPACH ZORGANIZOWANYCH 1 NA 13 OSÓB - GRATIS !!!

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB (turystyka piesza), 14 OSÓB (turystyka rowerowa), 16 OSÓB (turystyka kajakowa). 

Legitymacja

Our website is protected by DMC Firewall!