FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Organizator: Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców

Proszę wybrać kurs

-
28-29.11.2020 r. - WEBINARIUM 05.12.2020 r. - Ślęża, Przełęcz Tąpadła (woj. dolnośląskie) 12.12.2020 r. - Magurka Wilkowicka, Przełęcz Przegibek (woj. śląskie) 13.12.2020 r. - Maciejowa, Rabka - Zdrój (woj. małopolskie)
-
-
-
TAK NIE

DANE DO FAKTURY (dot. firm i instytucji):
7 dni 14 dni

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców z siedzibą w Warszawie (03-187), ul. F. Pancera 11/11/. Kontakt z Administratorem danych możliwy pod numerem telefonu 22 407 88 51 lub adresem e-mail:
2) Cel i podstawa zbierania oraz przetwarzania danych
Dane są zbierane w celu realizacji działań statutowych, w tym:
- rekrutacji uczestników imprez turystycznych,
- rekrutacji na kursy i szkolenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy,
- kontaktu z TTPiK poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.
Podstawą zbierania i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1. a), b), c) oraz art. 9. ust. 2, d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Zakres przetwarzania
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu obejmuje: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer telefonu, adres e-mail.
4) Prawo do sprzeciwu
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez TTPIK przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do:
- dostępu do swoich danych,
- sprostowania danych,
- żądania całkowitego usunięcia danych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- żądania zakazu przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do Administratora danych.
5) Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane przez okres działalności statutowej TTPiK.
6) Odbiorcy danych
Zgromadzone dane osobowe są przekazywane wyłącznie:
- firmie ubezpieczeniowej w celu zawarcia umowy ubezpieczenia NNW dla uczestników imprez turystycznych oraz wybranych kursów i szkoleń,
- firmie świadczącej usługi księgowe.
7) Źródło pochodzenia danych
Dane przekazywane są dobrowolnie:
- poprzez formularz zgłoszeniowy w przypadku kursów i szkoleń,
- drogą elektroniczną w przypadku list uczestników imprez turystycznych,
- poprzez formularz kontaktowy w przypadku korespondencji dotyczącej działalności statutowej TTPiK
Warszawa, dn. 25.05.2018r.

Our website is protected by DMC Firewall!