Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na wycieczkę z cyklu

"Tajemnice Warszawy i Mazowsza"

"Zakole Wawerskie"

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Zakole Wawerskie"

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Zakole Wawerskie" - to teren zieleni o powierzchni 54,06 ha, znajdujący się na terenie warszawskiej Dzielnicy Wawer na obszarze osiedla Nowy Wawer. Został objęty ochroną w dniu 5 września 2002 r. rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego.

Jest to wg niektórych opinii najcenniejszy obszar przyrodniczy w Warszawie i jedna z najcenniejszych ostoi ptaków na Mazowszu. W pierwotnych zamiarach miał na jego terenie zostać utworzony rezerwat przyrody, jednak na przeszkodzie stanęły kwestie własnościowe terenów. Od kilku lat stan przyrodniczy obiektu jest zagrożony przez wpływ powstałej po 2000 roku i bezpośrednio sąsiadującej z nim Trasy Siekierkowskiej oraz "węzła drogowego ul.Marsa", których lokalizacja spowodowała przesunięcie granic obszaru na południowy wschód. Zagrożenie wynika też z różnej działalności i presji inwestorów prywatnych (np. wysyp gruzu i budowa pól golfowych).

Our website is protected by DMC Firewall!