KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA ROWEROWA

Cena: 340,00 zł

ROWERY1

TERMIN: 11-12.05.2019 r. (sobota - niedziela)
MIEJSCE: Sosnowiec (woj. śląskie)
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

TERMIN: 18-19.05.2019 r. (sobota - niedziela)
MIEJSCE: Siedlce (woj. mazowieckie)
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

TERMIN: 25-26.05.2019 r. (sobota - niedziela)
MIEJSCE: Szubin (pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)
WSPÓŁORGANIZATOR:
INFORMACJE DODATKOWE:

ORGANIZACJA KURSU:
1 dzień - część teoretyczna - wykłady - w godz. 9.30.-18.30.
2 dzień - część praktyczna - egzamin w formie wycieczki rowerowej - w godz. 10.00.-15.00./16.00.

ABSOLWENCI NASZYCH KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

UWAGA: ze względu na liczne zapytania informujemy, że drugiego dnia kursu wymagany jest rower - własny lub wypożyczony. Cena kursu nie obejmuje wypożyczenia roweru. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 28 osób.

KURS - FILM

PROGRAM KURSU:
1. Turystyka rowerowa jako forma turystyki kwalifikowanej.
2. Prawne aspekty organizacji imprez turystyki kwalifikowanej.
3. Organizacja imprez turystyki rowerowej.
4. Bezpieczeństwo w turystyce rowerowej.
5. Znakowane szlaki rowerowe.
6. Metodyka prowadzenia wycieczek rowerowych.
7. Krajoznawstwo w turystyce rowerowej.
8. Rekreacja i animacja czasu wolnego.
9. Ćwiczenia terenowe: prowadzenie turystycznej grupy rowerowej w warunkach miejskich i na szlaku, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy pilotażu i przewodnictwa turystycznego, praca z mapą, orientacja w terenie.

WYMAGANIA:
- niekaralność za przestępstwa umyślne;
- ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
- dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki rowerowej;
- odpowiednia (do pory roku i warunków atmosferycznych) odzież i obuwie.

CENA ZAWIERA:
- wykłady, legitymację instruktorską, zaświadczenie i certyfikat, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

CENA NIE ZAWIERA:
- dojazdu, noclegów, wyżywienia oraz ewentualnego wypożyczenia roweru.

 

KURS MOŻE SIĘ ODBYĆ W DOWOLNYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI PRZY ZGŁOSZENIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!